De locatie voor Zeister Enk wordt bouwrijp gemaakt!

Opgeleverd

De locatie voor Zeister Enk wordt bouwrijp gemaakt!

17 juni '21

Spannend! Vanaf 1 juni jl. zijn de werkzaamheden voor de realisatie van nieuwbouwwijk Zeister Enk van start gegaan. Op de plek waar voorheen RaboFacet, het datacentrum van de Rabobank, stond wordt nu een prachtige nieuwe woonomgeving tussen de bossen gecreëerd. 

Gedeelten van het gesloopte Rabobank-complex zie je straks op verschillende plekken terug te zien in de openbare ruimte van de wijk. Zo krijgen oude geveldelen een plek op het terrein tussen de huur- en levensloopwoningen, worden prefab elementen van het gebouw gebruikt voor de randen van de enk en krijgt het puin een tweede leven als fundering van de asfaltwegen.

In deze eerste fase van de bouw wordt het terrein opgehoogd en de riolering aangelegd, dat naar verwachting in september 2021 afgerond is. Daarna worden leidingen t.b.v. elektra, water, CAI en Reggefiber binnen een termijn van circa drie maanden gelegd. Als dit allemaal een plek heeft wordt de fundering voor de bouwwegen aangebracht. Bijzonder dat Zeister Enk nu echt vorm begint te krijgen!