Circulaire sloop voormalig datacentrum Rabobank in Zeist

16 december '20

In opdracht van de Rabobank werkt Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek aan de asbestsanering en circulaire sloop van het voormalige datacentrum van de Rabobank in Zeist.

Materialen terugbrengen in de keten

Aan de Laan van Eikenstein ligt het voormalige datacentrum van de Rabobank, bestaande uit meerdere op staal gefundeerde gebouwen met een variërend aantal bouwlagen en een totale oppervlakte van circa 49.000 m2. Het buitenterrein is grotendeels verhard met beton en klinkers. Vanuit de klimaatneutrale gedachte wil de Rabobank de gebouwen zorgvuldig laten ontmantelen en de vrijgekomen materialen zo veel mogelijk terugbrengen in de keten. Circulair slopen dus. De werkzaamheden zijn in volle gang, inmiddels is een groot deel van het gebouw al gesloopt zoals op de foto's is te zien.

image alt

De werkzaamheden

De klimaatneutrale gedachte is het uitgangspunt voor de aanpak van dit project. Om zo optimaal mogelijk circulair te slopen, worden de herbruikbare materialen geïnventariseerd en omschreven. Dit gebeurt door middel van een materialenpaspoort. Vervolgens wordt het aanwezige asbest gesaneerd. De materialen voor direct hergebruik worden gedemonteerd en afgevoerd naar de nieuwe gebruikers. Aansluitend worden de gebouwen machinaal gesloopt. Voor optimaal hergebruik zijn de overige vrijkomende materialen op locatie gescheiden en worden afgevoerd naar erkende bewerkers en verwerkers.

image alt

Beperken van overlast

In de directe omgeving van het gebouwencomplex liggen woonwijken, dus zijn er maatregelen getroffen om stof-, geluids- en trillingsoverlast te beperken. Helemaal voorkomen kan helaas niet, maar de machinisten en chauffeurs doen er alles aan om de overlast te minimaliseren. Op verzoek van de Rabobank voert Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek het omgevingsmanagement uit. Normaal gesproken organiseren zij wekelijks een inloopuur. Door de corona maatregelen is dat nu helaas niet mogelijk. Daarom kunnen omwonenden desgewenst contact opnemen met de uitvoerder op locatie, Roy Oosterholt. Hij is bereikbaar via 06-22 40 00 90 of via [email protected].